Economen roepen regering op tot steun voor Zuid-Europa

Ruim zestig Nederlandse economen roepen de Nederlandse regering op de houding ten opzichte van steun aan Zuid-Europese landen te wijzigen. Ze vinden de opstelling van minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte "niet te verantwoorden".

Hoekstra en Rutte krijgen veel kritiek omdat ze gezamenlijke Europese staatsleningen om de aanpak van de coronacrisis te bekostigen niet zien zitten. Ook keerden ze zich tegen steun voor Zuid-Europese landen uit het noodfonds ESM zonder voorwaarden.

De hoogleraren, waaronder Arnoud Boot, Dirk Schoenmaker, Sweder van Wijnbergen en Barbara Baarsma, vinden dat de coronacrisis de eurozone niet ook in een crisis mag storten. "Er is nauwelijks een duidelijker gemeenschappelijke uitdaging te bedenken dan de huidige coronapandemie. Nederland ontkomt er niet aan ruimhartiger te zijn, en dit uit te dragen."

De economen menen dat zo'n opstelling ook in het eigen belang van Nederland is. Als Nederland niet bijdraait, gaat de Europese Centrale Bank (ECB) maatregelen nemen en "dat betekent dat democratische legitimatie en sturing ontbreekt".

Bovendien verliest Nederland effectiviteit in Europa als het nu zijn kont tegen de krib gooit. "Landen moeten uiteraard hervormen en hun huishoudboekje op orde krijgen. Om dit te bewerkstelligen zullen we in de toekomst zeker van ons moeten laten horen. Maar nu is niet het moment voor die discussie. We kunnen en moeten nu vanuit onze relatief comfortabele positie solidariteit uitstralen."