Zwitsers bankgeheim gekraakt

De Zwitserse UBS-bank is bezweken onder de druk van de Amerikaanse fiscus en gaat vertrouwelijke bankgegevens van cliënten doorgeven. Om te beginnen van driehonderd van fraude verdachte ‘offshore’ bedrijven die tezamen voor 780 miljoen dollar bij Amerika in het krijt staan.
De grootste Zwitserse bank is gebonden aan het geldende bankgeheim, maar kan een beroep doen op artikel 25 en 26 van de Zwitserse Bankwet, waarin vermeld staat dat een bank in noodgevallen van deze regel mag afwijken. De Neue Zürcher Zeitung vermoedt dat de nieuwe openheid de uitkomst is van een maandenlang dispuut tussen de bank en de Amerikaanse fiscus.
Het gevaar dreigt nu dat vermogende klanten (familie Suharto, familie Putin, de erven Mobutu) hun Zwitserse banken de rug zullen toekeren, omdat ze er niet langer op kunnen vertrouwen dat hun bezittingen in veilige handen zijn. Want waarom zou de capitulatie voor de Amerikaanse fiscus niet een precedent zijn, en gaan verzoeken van andere landen straks eveneens gehonoreerd worden? Dat zou dan het einde van het Zwitsers bankgeheim betekenen, een bijzonder lucratieve traditie die sinds de middeleeuwen bestaat. .

Bron(nen):   Neue Zürcher Zeitung  The New York Times