Acht miljard verlies

De grote luchtvaartmaatschappijen leden in 2008 een (gezamenlijk) verlies van acht miljard dollar. Dat was drie miljard meer dan voorzien en werd veroorzaakt door de tegenvallende conjunctuur aan het eind van het vorige jaar.
Alleen al in het vierde kwartaal van 2008 – zo liet de IATA (International Air Transport Association) vandaag weten – zorgde voor een verlies van vier miljard als gevolg van de economische neergang. Zowel de aantallen passagiers als het vrachtvolume namen sterk af. Ook hadden sommige maatschappijen veel teveel brandstof gekocht op, zo bleek achteraf, een tijdstip dat de olieprijzen zich op een historisch hoogtepunt bevonden (toen 150 dollar per barrel, nu vijftig dollar).
IATA vertegenwoordigt 230 maatschappijen die vooral wereldwijd actief zijn. En voorziet voor begin 2009 een verdere terugval. In januari 2009 liepen passagiersaantallen met 5,6 procent terug; het vrachtvolume maakte in dezelfde periode een vrije val van 23 procent.

Bron(nen):   The Wall Street Journal