Ieder voor zich!

En weer is een topmanager in opspraak, ditmaal in Frankrijk. Thierry Morin is deze week teruggetreden als bestuursvoorzitter van Valeo, een groot bedrijf (vierde van de wereld) dat auto-onderdelen maakt en te kampen heeft met enorme verliezen. Er vielen onlangs 1.600 ontslagen en de overheid moest geld fourneren om de zaak overeind te houden.
Precair allemaal, maar monsieur Morin – zo blijkt nu – stak bij vertrek nog snel even 3.2 miljoen euro in zijn zak. Dat zijn de twee jaarsalarissen die hij volgens afspraak kon meenemen bij onverwacht vertrek. Het persbericht waarin zijn aftocht bekend werd gemaakt, sprak nog deftig van ‘meningsverschillen over de te volgen strategie,’ maar wat de strategie van Morin was, is nu wel duidelijk.
Valeo maakte in 2008 een verlies van 207 miljoen euri’s. Als gezegd moesten er 1.600 mensen weg en de Franse staat stak vele miljoenen in Valeo in ruil voor een bescheiden aandeel. Iedereen zette dus zijn beste beentje voor om het bedrijf overeind te houden, en Thierry Morin draagt daar op hoogst eigen wijze zijn steentje aan bij.

Bron(nen):   Libération