Zeven uur om de wereld te redden

Van de topconferentie van de twintig grootste economieën, de G20, die 2 april in Londen begint, hangt zo ongeveer het lot van de wereld af. De ineenstorting van het financiële stelsel moet worden gestopt, er moeten nieuwe regels worden geschreven voor de financiële markten en de economische crisis moet worden bestreden. 
George Soros, miljardair en superinvesteerder is pessimistisch over de kans van slagen. Er zijn volgens hem zoveel verschillen in opvatting dat die niet in de tijd van de conferentie kunnen worden overbrugd: "Het is er op of er onder. Het zou een ramp zijn als het misloopt. De leiders zullen met feitelijke resultaten moeten komen, en niet met algemene uitspraken." 
En veel tijd is er niet. The Independent stelt vast dat de wereldleiders, onder wie president Obama, in totaal zeven uur bijeen zijn om zaken te doen. Aan het eind zal duidelijk worden wat er overblijft van het Anglo-Amerikaanse kapitalisme dat de afgelopen eeuw de toon aangaf in de wereldeconomie. 
De rol van de dollar zal omstreden zijn, de rol die het IMF moet gaan spelen en de vanzelfsprekendheid waarmee het westen denkt de maat te kunnen blijven slaan. Want voor opkomende economieën als Brazilië, India en China is dat niet langer een uitgemaakte zaak 
Uiteraard is de conferentie grondig voorbereid, door de Engelse premier Gordon Brown, die onvermoeibaar de hele wereld is overgevlogen om zoveel mogelijk overeenstemming vooraf te bereiken. Niet onlogisch: een succes maken van deze top is zo ongeveer het enige dat Browns mislukte premierschap nog kan redden.

Bron(nen):   The Independent on Sunday  The Times  The New York Times