12, 8 biljoen

De Amemrikaanse regering en de FED, de centrale bank, hebben tot nog toe 12,8 biljoen dollar gespendeerd, uitgeleend of gegarandeerd om de recessie/depressie te boven te komen. Dat is zo ongeveer evenveel als Amerika in een heel jaar produceert aan goederen en diensten. 
Maar misschien moet er nog meer komen, zegt Bloomberg. "De president en de minister van Financien hebben ons gezegd dat ze zullen doen wat nodig is, zei de baas van Goldman Sachs, na het overleg van de top van de banken met Barack Obama en Timothy Geithner. De inzet van staatsmiddellen in sinds november met 73 procent toegenomen, schat Bloomberg. 
Ter vergelijking: het Nederlandse BNP bedraagt: 768.704.miljoen. Nout Wellink, president van de Nederlandsche Bank schatte onlangs dat de 'schade' van de crisis de Nederlandse staat maximaal een biljoen kan kosten. Hij versprak zich toen overigens en zei: '1 triljard'. 
Zie voor de verschillen tussen biljoen, miljard en triljard de link van Z24.

Bron(nen):   Bloomberg  Z24