De grote klap voor de Nederlandse economie is gevallen

De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 4,5 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode van 2008. Dit is de grootste teruggang na de Tweede Wereldoorlog, zo meldt het CBS vanochtend.
Vooral de export en de investeringen liepen fors terug. Voor het eerst in jaren was ook de consumptie van huishoudens lager. De overheidsbestedingen namen nog wel toe. Het aantal banen was bijna 30.000 hoger dan een jaar geleden, maar lager dan in het vierde kwartaal. Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de Nederlandse economie, de vijfde economie van de eurozone, in het eerste kwartaal van 2009 met 2,8 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.
Een zo grote kwartaal-op-kwartaalkrimp is door het CBS niet eerder gemeten. Eerder op de dag werd bekend dat de Duitse economie in het eerste kwartaal met 3,8 procent is gekrompen in het afgelopen kwartaal. In Frankrijk nam het bruto binnenlands product met 1,2 procent af en in Italië met 2,4 procent.
De Europese Commissie houdt voor het hele jaar 2009 rekening met een krimp van de Nederlandse economie van 3,5 procent. CBS-woordvoerde Michiel Vergeer noemt de cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen "buitengewoon negatief" voor de resultaten van bedrijven. "De inkomsten lopen sterk terug terwijl de vaste kosten, zoals de lonen, even hoog blijven." Vergeer wijst erop dat de krimp tijdens de vorige diepe recessie, die van de jaren tachtig, niet boven de 3 procent is uitgekomen.
De export kromp bijna 12 procent In het eerste kwartaal van 2008. Zowel de uitvoer van Nederlands producten als de wederuitvoer daalde meer dan 10%, de uitvoer van diensten nam minder sterk af.
Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 2,4 procent minder besteed dan een jaar eerder, becijfert het CBS. Het is voor het eerst in vier jaar dat de bestedingen van consumenten dalen. De sterkste daling deed zich voor bij de aanschaf van nieuwe auto’s.
Het CBS stelt ook vast dat de uitgaven voor woninginrichting, consumentenelektronica en kleding lager waren. Verder bezuinigde de consument op bestedingen in de horeca en aan vliegreizen.
De overheid gaat tegen alle trends in. Het volume van de overheidsbestedingen groeide in het eerste kwartaal 2,8 procent ten opzichte van het vorige jaar. Daarmee zijn de overheidsbestedingen de enige bestedingscategorie die een groei laat zien.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad