"Waarschuwen voor inflatie is onzinnig"

Opeens duiken overal opiniemakers op die ons waarschuwen voor het gevaar van inflatie. De Amerikaanse centrale banken zouden de geldpers hebben aangezet door overal schulden over te nemen, en het Amerikaanse begrotingstekort zou zozeer oplopen dat de regering uiteindelijk gebaat is bij inflatie - omdat de staatsschuld in reële termen dan gaat dalen.
Maar wat is dit voor een nonsense, schrijf columnist Paul Krugman in The New York Times. Laten we eens beginnen met vast te stellen dat er op dit moment geen enkele indicatie is die wijst op inflatie. Sterker nog: het huidige gevaar heet juist deflatie - dat de prijzen dus gaan dalen.
En dan de geldpers. Onder normale omstandigheden zou de extra kapitaalverschaffing aan de banken kunnen leiden tot inflatie, maar dat gevaar is afwezig, omdat het geen normale tijden zijn. De banken lenen het extra geld helemaal niet uit.
Het kans dat regeringen, in dit geval de Amerikaanse, de inflatie expres laten oplopen om op die manier hun schuldlast te reduceren, is volgens Krugman bijzonder klein. In de afgelopen decennia heeft zich dat in geen enkel land voorgedaan. Een beetje inflatie kan trouwens helemaal geen kwaad.
Waarom dan toch al die waarschuwingen? Het kan niet anders, schrijft Krugman, dat die waarschuwingen zijn ingegeven door ideologische standpunten van economen die geen moeite hebben met een overheidstekort dat wordt veroorzaakt door belastingverlaging, maar wel met een tekort als gevolg van hoge overheidsuitgaven.
Voor het standpunt van de verontruste commentatoren zie de tweede en derde link.

Bron(nen):   The New York Times  The Financial Times  The Atlantic