Omdat gemeenten armer zijn worden meer bijstandsfraudeurs betrapt

Gemeenten ontdekken ongeveer een kwart meer bijstandsfraude dan een paar jaar geleden, omdat uitkeringsgerechtigden intensiever worden gecontroleerd nu gemeenten minder geld in kas hebben. Ook blijken mensen eerder bereid om bijstandsfraudeurs te verklikken en verraden frauders zichzelf vaker via sociale media, schrijft de Volkskrant op maandag. In 2010 werden in bijvoorbeeld Amsterdam 367 strafrechtelijke fraudeonderzoeken gestart. Aan ten onrechte uitgekeerde uitkeringen vorderde de gemeente dat jaar 3,36 miljoen euro terug. In 2012 zijn 560 fraudeonderzoeken uitgevoerd en steeg het fraudebedrag tot 6,26 miljoen euro. De Landelijke Cliëntenraad vindt het goed dat er intensiever wordt gecontroleerd, „maar de sociale diensten moeten ervoor waken niet elke uitkeringsgerechtigde als een fraudeur te behandelen”.

Dat gemeenten steeds meer opsporen komt voor een deel doordat ze moeten bezuinigen en daarom beter handhaven. Ook hebben ze betere risicoprofielen ontwikkeld, waardoor ze zich bijvoorbeeld meer op cliënten richten die eerder hebben gefraudeerd. Verder worden aanvragen vaker afgewezen na controle van de gegevens.

Bron(nen):   De Volkskrant