Spectaculair herstel bij pensioenen

De financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen maand spectaculair verbeterd. De pensioenwereld staat er inmiddels beter voor dan eind 2008.
De pensioenwereld meet zijn financiële positie met de verhouding tussen de actuele waarde van de beleggingen ten opzichte van de waarde van de pensioenverplichtingen. Deze zogeheten dekkingsgraad moet minimaal 105 procent zijn.

In het vierde kwartaal van vorig jaar dreven de kredietcrisis de dekkingsgraden omlaag tot ver onder de 100 procent. In reactie daarop stopten de pensioenfondsen massaal met de verhoging van de pensioenen met de prijsstijging (zogeheten indexatie). Alle grote pensioenfondsen moesten eveneens een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank met maatregelen om in maximaal vijf jaar terug te zijn op een dekkingsgraad van 105 procent.
Bij het grootste Nederlandse pensioenfonds, ABP, dat de pensioenen van meer dan een miljoen leraren en ambtenaren beheert, is de dekkingsgraad in de maand mei gestegen tot bijna 98 procent,  terwijl de financiële positie van ABP in februari zelfs stond op een dekkingsraad van 83 procent.

Andere pensioenfondsen laten een vergelijkbaar beeld zien. Nummer twee in de pensioenwereld, het fonds voor meer dan een miljoen werkers in de sectoren zorg en welzijn, meldt een dekkingsgraad van 100 procent per eind mei. Eind 2008 was de dekkingsgraad 92 procent.

Het herstel van de dekkingsgraden wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de aandelenkoersen in april en mei en door de stijgende trend in de rentestand op langlopende leningen.

Bron: NRC Handelsblad

Bron(nen):   NRC