Aanpak van de recessie nog niet zo slecht

Misschien heeft Washington wel veel verstandiger gereageerd op de economische recessie dan veel critici hebben betoogd. The New York Times werpt die vraag op, om die vervolgens positief te beantwoorden. Onder verwijzing naar de werkloosheidscijfers die meevallen, de beurskoersen die omhoog gaan en de kredietverlening die weer op gang komt.
Beleidsmakers als de Amerikaanse minister van financiën Tim Geithner en voorzitter Ben Bernanke van de Fed (de centrale banken) krijgen zelfs lof toegezwaaid van Nouriel Roubini, de econoom die bekend staat als Dr. Doom omdat hij de economische crisis wél zag aankomen. Roubini drong onlangs aan op herbenoeming van Bernanke omdat die een depressie die heel waarschijnlijk leek, heeft helpen voorkomen.
Geithner, Bernanke en ook Barack Obama waren verstandig genoeg om niet toe te geven aan rechtse critici die riepen dat ze de banken maar failliet moesten laten gaan, zegt een andere econoom. En ook slim genoeg om niet in te gaan op de roep om de banken te nationaliseren. "Ik geef ze hele hoge rapportcijfers," aldus econoom Robert Barbera, die de Fed eerder heeft bekritiseerd omdat deze de uit de hand gelopen hypotheekverlening niet tijdig een halt heeft toegeroepen.
Het is te vroeg om te juichen. Maar geschiedkundigen zouden volgens The New York Times wel eens kunnen concluderen dat de regering-Obama veel ellende heeft voorkomen, onder meer met de stress test waaruit bleek dat de banken er beter voor stonden dan velen hadden gedacht.

Bron(nen):   The New York Times