Economische weersverwachting: een strenge winter

De zomer is prachtig en de beurskoersen gaan omhoog – dat is 2 keer goed nieuws. In het leger van economische waarzeggers gaan dan ook meerdere stemmen op die zeggen dat het de goede kant op gaat.
Vandaag een dissident geluid in The Times, waar economisch analist Ruth Lea waarschuwt voor de gure winter die ons te wachten staat.
Nee, ze is niet onder de indruk van allerlei opmerkingen over het herstel van de wereldeconomie. Veel van die het-gaat-weer-beter-berichten zijn volgens haar een soort polls, het zijn verzamelde meningen van mensen die willen dat de cisis nu eens voorbij is.
Maar kijk eens naar de nationale financiën – in een land als Groot-Brittannië staat de overheid er afschuwelijk voor ( u mag hier gerust een ander land invullen). Met aan de horizon natuurlijk belastingverhogingen om meer geld te innen.
In theorie zouden de staatsfinanciën nog enigszins in balans kunnen komen als de economie enorm zou aantrekken – en de fiscus daarvan zou weten mee te profiteren.
Maar waar zou die nieuwe economische groei vandaan moeten komen? Van consumenten die opeens veel meer gaan besteden? Onmogelijk.
Van meer export? Mooi gedacht, maar dan moeten over de grens allemaal consumenten wonen die het wél goed gaat – en waar wonen die precies?
Meer investeringen? Ja, dat is goed voor de economie, maar wie heeft hiervoor het geld?
De publieke sector die meer geld in de econome pompt? Ook niet waarschijnlijk gezien de staat van ‘s lands financiën.
Als gezegd: Ruth Lea belooft ons een bijzonder strenge winter.

Bron(nen):   The Times