Verrassing: werkloosheid in augustus gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalde in augustus 2013  en kwam uit op 683 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De werkloosheid is in augustus met 11 duizend personen gedaald. Deze daling kwam nagenoeg volledig voor rekening van jongeren. De afname van de werkloosheid in augustus volgde op een vrijwel voortdurende toename in de afgelopen twee jaar. De trend van de werkloosheid bleef stijgend maar minder sterk dan eerder dit jaar. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 8 duizend werklozen per maand bij.

5 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Templein

  De daling is dus gecorrigeerd op seizoensinvloed. Dat is goed, want in de zomer zijn er meer banen. Maar het teruglopen van werkloosheid onder jongeren kan los van de zomercorrectie ook het gevolg zijn van minder zoeken naar vakantiebaantjes, omdat er te weinig aanbod is.

 2. jan bosscher

  Ik dacht dat het land kapot ging.

 3. RhodBerth

  Mooi. Het aantal faillissementen daalt, de woningmarkt trekt aan en de werkloosheid stabiliseert. Eindelijk gaat ook Nederland als laatste in Europa uit de recessie komen.

  Gelukkig hebben wij een relatief lage staatsschuld, is er geen woningenoverschot zoals b.v. in Spanje, zijn de pensioenen aardig op orde, zeker met de verhoging naar 67.

  Ik ben zo somber nog niet over de toekomst.

Reacties niet toegestaan