Angst voor te sterke euro

Vanavond zullen de 16 ministers van Financiën van de euro-landen zich buigen over het zorgelijke feit dat de euro almaar sterker wordt. Ten opzicht van de dollar, maar ook ten opzichte van andere munten als pond en de Chinese munt. 
Het klinkt mooi, een sterke munt, maar het betekent in de praktijk dat andere landen veel moeten betalen voor Europese spullen en dat, omgekeerd, inwoners van Euro-landen goedkoop uit zijn in landen waar geen euro is. En dus zet de sterke euro een rem op de economische groei. Volgens sommige economen betekent een stijging van 10 procent van de waarde van de euro een verlaging van 1 procent van de economische groei.
En dus gaan de ministers vanavond praten over de stijging van de euro. Maar tot actie zullen ze niet komen. Ministers bepalen de waarde van de euro immers niet. Dat doet de markt. Er zal dus een slotverklaring komen, die klinkt sterk en vastberaden, maar hij doet er niets toe. De euro zal blijven stijgen.

 

Bron(nen):   The Wall Street Journal