Rutte: politieke rust belangrijk

Premier Mark Rutte vindt het belangrijk dat bij het beginnend economisch herstel nu een ,,zekere politieke rust'' wordt bereikt en er steun komt voor voorstellen die nodig zijn om Nederland verder naar het economisch herstel te brengen. Dat zei hij over het begrotingsakkoord tussen kabinet, coalitiepartijen en de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP.

Rutte wees erop dat 700.000 mensen werkloos zijn, dat er grote problemen in de woningmarkt zijn, maar dat er tegelijkertijd sprake is van voorzichtig herstel. Hij noemde het bijzonder dat de drie oppositiepartijen hebben besloten hun steun te geven aan het sociaal- en financieel-economisch beleid.