Piloten gaan akkoord met loonoffer, maar zijn kritisch op KLM

De KLM-ledenraad van pilotenvakbond VNV is onder protest akkoord met de aanpassingen in de cao, waaronder een langduriger loonsverlaging zodat KLM zich verzekerd weet van miljarden aan overheidssteun. Wel zetten de bondsleden vraagtekens bij de totstandkoming van het akkoord. Ook hebben ze kritiek op de gang van zaken en de opstelling van KLM.

Het kabinet stemde begin november in met het herstructureringsplan van KLM om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld als lening.

Om toegang te krijgen tot die miljarden moesten loonmatigingen van onder meer de vliegers net zo lang in stand blijven als de noodsteun liep, dus tot 2025 en niet tot in 2022. Daarmee werden de piloten naar eigen zeggen voor het blok gezet omdat de langere termijn pas op het laatste moment werd geëist. Het gaat om een korting op de lonen, oplopend tot 20 procent voor de meest verdienende KLM'ers.

De VNV-leden betreuren de houding van het KLM-management in deze kwestie en de "passieve opstelling" binnen het bedrijf en in de media "om polarisatie te voorkomen of terug te dringen". Veelal werd in de KLM-kwestie met een beschuldigende vinger naar de piloten gewezen toen een overeenkomst uitbleef en de deadline naderde.

De VNV-leden namen unaniem een motie aan die stelt dat het vertrouwensbeginsel en de beginselen van goed werkgeverschap zijn geschaad. De komende dagen wordt in het bestuur van VNV besproken op welke manier er eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen.