Justitie VS wil opsplitsing Facebook vanwege machtsmisbruik

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft socialemediabedrijf Facebook aangeklaagd wegens misbruik van zijn machtspositie. De handelscommissie, die samen optrok met Justitie in 46 staten, het District of Columbia en Guam, beschuldigt Facebook ervan jarenlang potentiële concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen. De FTC wil dat Facebook onder meer WhatsApp en Instagram verkoopt.