Krijgt Dubai een lesje van Abu Dhabi? (Update)

Investeerders voelen zich bedrogen door de onverwachte bekendmaking van Dubai dat het belangrijkste investeringsvehikel van het emiraat - 'Dubai World' - extra tijd wil om aan zijn verplichtingen te voldoen. Nog maar een paar weken geleden verzekerde de vorst van het land - sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum - dat Dubai al zijn verplichtingen zou nakomen.
Dit roept de vraag op, zo schrijft The Economist, of de monarch de zaken bewust mooier heeft voorgesteld dan ze waren of dat hij verkeerd was geïnformeerd. Dat laatste is zeker niet uitgesloten bij een autocratisch regime als dat van Dubai, waar het een ondankbare taak is om superieuren slecht nieuws te brengen.
De vraag is nu of Dubai World alleen wat extra tijd nodig heeft of dat het enorme conglemeraat niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Veel zal afhangen van de opstelling van Abu Dhabi, dat andere lid van de Verenigde Arabische Emiraten, dat al enkele keren met miljarden dollars is bijgesprongen.
Abu Dhabi beschikt over grote olie-inkomsten en gaat nauwelijks gebukt onder schulden, maar waarnemers vermoeden dat het emiraat met de hulpverlening niet tot het uiterste gaat omdat de conservatieve heersers van Abu Dhabi de frolic and folly (speelse en extravagante) buren een lesje wil leren. Dubai kan niet iedere keer de hand ophouden. Het emiraat moet begrijpen dat een welvaartsparadijs (inclusief toerisme, financiële dienstverlening en handel) niet op te bouwen is op basis van alleen leningen van speculanten. Uiteindelijk zijn er ook klanten nodig.
Update: Abu Dhabi zal niet de hele schuldenlast van Dubai overnemen, maar 'van geval tot geval' beslissen of het bijspringt (zie tweede link).

Bron(nen):   The Economist  Reuters