Groot financieel schandaal in wording

Wall Street stevent af op een nieuw schandaal. Want de grote Amerikaanse banken lopen op enorme schaal te goochelen met hun boekhouding. Het zicht op de werkelijke stand van zaken is daardoor volkomen vertroebeld en dat doet het ergste vrezen.
Het is de kern van een buitengewoon verontrustend verhaal op The Daily Beast, geschreven door Nomi Prins, een voormalig managing director van Goldman Sachs. Prins vertelt dat ze de financiële boekhouding is gaan bestuderen van vier of vijf grote banken en dat ze er totaal geen wijs uit kon worden.
Zo is onduidelijk waarop de winstcijfers die de banken rapporteren, nu eigenlijk zijn gebaseerd. De eenvoudige vraag – waar komt de winst vandaan – laat zich niet beantwoorden. Prins suggereert dat de banken expres voortdurend schuiven met posten op hun balans, om op die manier het zicht op de werkelijke gang van zaken te verhullen.
De cijfers van opeenvolgende jaren zijn ook nog eens lastig te vergelijken, omdat grote aankopen of verkopen van bedrijfsonderdelen (Bank of America kocht bijvoorbeeld Merrill Lynch) niet op een inzichtelijk manier in de boeken wordt verwerkt. Ook is de tijdspanne waarover wordt gerapport, is aan verandering onderhevig waardoor vergelijking helemaal onmogelijk is. Prins spreekt hier van ‘een stoelendans met miljarden dollars’.
Tot overmaat van ramp blijken ook de optelsommen in de financiële verslagen niet te kloppen. Als de resultaten van de bedrijfsonderdelen worden opgeteld, ontbreken zo maar honderden miljoen of zelfs miljarden (in het geval van de Citigroup) dollars.
Prins maakt de vergelijking met Enron, het grootste financiële schandaal uit de recente Amerikaanse geschiedenis. De boekhouding van Enron was ook buitengewoon ondoorzichtig, waardoor onduidelijk was hoe het energieconcern nu eigenlijk zijn geld verdiende. Totdat duidelijk werd dat er helemaal geen geld werd verdiend. Prins vreest dus dat er helemaal geen sprake is van winstherstel bij de grote banken. Haar slotzin: "Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het meestal niet waar."

Bron(nen):   The Daily Beast