Probleem: de Nederlandse lonen zijn te laag

De lonen zijn in ons land lager dan in vergelijkbare landen. Dat klinkt goed, vanwege de voordelen die het heeft bij het concurreren met die andere landen, maar het is niet goed. Door die te lage lonen hebben werknemers te weinig te besteden, waar door de economie stagneert. De Europese commissie raadt Nederland aan de lonen te laten stijgen, schrijft het FD. Dat bleek deze week uit een rapport van de Europese Commissie en wordt door deskundigen bevestigd. Volgens de Commissie blijven de reële looninkomsten dit jaar gemiddeld in de eurozone gelijk. Voor Nederland wordt een daling met 2,9% gezien. Een verklaring is dat al vele jaren lang regeringen benadrukken dat lage lonen goed zijn voor de economie. In de jaren tachtig werd met het akkoord van Wassenaar de loonontwikkeling voor jaren achtereen bijna bevroren. En ook nu heerst de gedachte dat we vanwege de crisis rustig aan moeten doen. In veel bedrijfstakken worden echter hoge winsten behaald, zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van de aandelenkoersen.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad      

7 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. catchit64

  Totdat jij degene bent die ze aan het eind van de maand moet uitbetalen 😉

 2. NoID

  Snap er nu helemaal niets meer van. Werk al 30 jaar en hoor altijd dat je vooral niet te veel moet eisen, inflatiecorrectie + 0,2 is echt meer dan voldoende. Vervolgens hoor/lees ik eerder dit jaar dat de duitse collega’s ons voorbij zijn en veel goedkoper zijn geworden al de nederlandse werknemer. En nu blijkt dat wij weer te kort te besteden hebben….is dit louter een belastingen verhaal ? Maw bruto zit het hier wel goed alleen netto houden we veel te weinig over ???

 3. RHK

  Zelf heb ik al 9 jaar geen loonsverhoging gehad en de kosten stijgen alsmaar waardoor je inderdaad niets meer spaart en dus ook veel minder te besteden hebt.
  Ik geef dus niets uit aan luxe goederen en kan de economie ook niet stimuleren, hoewel ik en velen met mij dat best willen maar zonder geld gaat dat gewoon niet.

  Dat verhaal snap ik, maar wat ik niet snap is dat over-en-weer gepraat. De ene econoom zegt dit, de ander zegt wat anders. Volgens mij weten ze het zelf ook niet of spelen er andere belangen. Van de politiek moeten we het niet hebben, die hebben per definitie geen kaas gegeten van hoe de locale economie echt werkt en knijpen de burger steeds verder uit om maar aan hun eigen verzonnen EU-regels te voldoen, zo lijkt het.
  Wat ik wel weet is dat het als ZZP’er of kleine ondernemer niet leuk is om een eigen bedrijf te runnen in Nederland. Een gigantische hoeveelheid aan regels en plotseling moet je overal dik voor betalen en hou je onder de streep netto dus nog steeds bar weinig over. Voor de grote bedrijven is het aantrekkelijk maar voor jan met de pet blijft er te weinig netto over omdat de haagse graaiers op hun pluche betaald moeten worden. De lonen kunnen dus omhoog maar tegelijk moeten de belastingen omlaag en de lasten voor bedrijven omlaag anders gaat dit dus niet werken. De werkgever gaat echt niet vrijwillig meer betalen voor zijn werknemers !

 4. kletsmajoor

  De beurzen staan hoog door de hysterie over het gratis-geld beleid van de FED en de ECB. Voorzover er hoge winsten worden gemaakt komt dat door kostenbesparingen (ontslagen) met hoge werkloosheid tot gevolg.

  En de lonen zijn niet te laag maar de lasten zijn te hoog in Nederland.

 5. Mario8282

  De lage lonen als “crisismaker” !!!

  Deze misleiding en afleiding is een van de velen die de mainstream media continu over het verstand van het publiek sproeit.

  Overige afleidingen over de mogelijke oorzaken van de Grote Crisis:

  – gebrek aan ethiek bij de bankiers

  – de Chinese spaarders

  – de Amerikaanse hypotheken

  – een onvermijdelijkheid en kan nog eens gebeuren

  – te veel regelgeving

  – de aflossingsvrije hypotheken

  – te weinig integratie binnen ‘Europa”

  – de obsessie met winstcijfers op de korte termijn

  – cocaïne gebruik door de bankiers

  Afleidingen over oplossingen:

  – bezuinigingen

  – hervormingen

  – investeren

  – stimuleren

  – investeren in innovatie

  – GIIPS landen helpen

  – IMF bij betrekken

  – ESM

  – meer “Europa”

  – een beter sociaal akkoord

  – niet de regering maar het parlement is in staat de crisis op te lossen

  etc.

  = = =

  HET EINDDOEL VAN DE ELITE is de mensheid te onteigenen van de planeet.

  De bewust gemaakte “Crisis” is het beheerste PROCES VAN WAARDE TRANSFER van de mensheid eigendommen naar de elite.

  De voortdurend
  groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet.

  Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem.

  De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren.

  Dit verklaart ook waarom we nu in de economie hebben:

  1. geschikte arbeid

  2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen

  3. vraag naar product

  en

  – de arbeid staat stil

  – de infrastructuur en de rest roesten

  – de vraag naar product wordt niet beantwoord.

  Simpelweg omdat de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel hebben om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem.

  Dit is voor sommigen een grote lap tekst, maar als je het wilt begrijpen, neem
  dan 10 minuutjes en lees het.

  Alle vragen welkom. Iedereen die hier het mee eens is, mag zich vrij voelen om het over te nemen en elders te plaatsen op voorwaarde dat ook de vrije overname vermeld staat.

  Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het
  geldsysteem.

  DE GROTE CRISIS
  ===============

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld
  schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem.
  Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is
  mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.

  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee
  lagen:

  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft
  alleen als lening.

  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke
  economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te
  creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal
  Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de
  Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor
  circa 0,5%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu
  ruim 25%).

  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de
  fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan
  doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en
  van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een
  KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de
  belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op
  basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het
  bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.

  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als
  soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets
  anders.

  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.

  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the
  Movie” etc.

  De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger
  ————————————————————————–

  Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door.

  De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon”
  verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats
  daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal
  Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn
  aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt
  het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la
  “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage.

  Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de
  Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief.

  Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële
  maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen
  worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken.

  Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie
  en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van
  landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt. Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen.

  Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken
  een kinderspel.

  Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:

  – krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de
  economische activiteit

  – afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de
  economische activiteit

  In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van
  de fysieke economie.

  In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het
  kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke
  economie groeit of krimpt.

  De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis:
  de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc.
  Geen woord over het geldsysteem.

  Aangezien de ontwikkelingen (waaronder ook de krimp in de nieuwe hypotheken) is
  weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te
  beëindigen. Ze zullen blijven de domme spelen,(“niemand zag het aankomen”, “we
  moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”,
  etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog
  en demagogie. Wat we zeker niet zien van deze corrupte leiders is: de
  oplossing.

  De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben
  letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont
  is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht
  en kwaadaardigheid.

  Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis
  wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds
  dieper wordend punt.

  • Karel Kritisch

   Ik heb een deel van mijn vermogen omgezet naar edelmetaal vanwege het bovenstaande. Als je eenmaal weet hoe het geldsysteem werkt dan weet je dat het onhoudbaar is en dat er uiteindelijk hyperinflatie dreigt. Het is een grote luchtbel. Geld is een illusie…een illusie die op knappen staat.

   (in antwoord op Mario8282)
 6. Bart_van_Oerle

  Dit is het nieuwe idee van Europa om landen als Griekenland, Portugal, Italië en Spanje concurrerender te maken. Voordat de euro er was, konden die landen hun munt gewoon devalueren, waardoor ze concurrerender werden.

  Dat kan nu niet meer, dus moeten Nederland en waarschijnlijk ook Duitsland zich maar uit de markt gaan prijzen… Kunnen we die euro niet beter gewoon opdoeken?

Reacties niet toegestaan