Duitse fiscus koopt cd op geheime Franse locatie

De Duitse fiscus is definitief gezwicht voor de mysterieuze aanbieder van een CD met gegevens over zo'n 1500 Duitse belastingontduikers met bankrekeningen in Zwitserland. Het hele verhaal rond de cd begint bovendien steeds geheimzinnigere trekjes aan te nemen.
Dit weekend al, zullen medewerkers van de Duitse belastingdienst afreizen naar een geheime locatie in Frankrijk, waar de overdracht zal plaatsvinden. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is nog niet nader bekendgemaakt, maar eerder bleek al dat de Duitse fiscus mogelijk 2,5 miljoen voor de CD zou gaan betalen. Volgens andere schattingen zou de CD maar liefst 400 miljoen waard zijn. 
Vier Duitse belastinginspecteurs uit Wuppertal zijn onderweg naar de afspraak met de cd-verkoper, wiens naam inmiddels bekend is. De overdracht vindt in Frankrijk plaats, omdat de verkoper vreest dat hij gearresteerd wordt en zijn CD in beslaggenomen zodra hij zich op Duits grondgebied begeeft. De Duitse justitie had eerder deze week het onderzoek naar de CD met belastinggegevens afgerond, en verklaard dat de overheid niet schuldig is aan heling als ze de CD kopen. Ook al gaat het om gestolen bewijsmateriaal, in grootschalige belastingszaken is dit verdedigbaar.
Ondertussen heeft Hans Eichel, een Duitse oud-minister van Financiën, Zwitserse bankiers ervan beschuldigd betrokken te zijn bij criminele complotten en intriges. 'Deze bankiers doen zaken met geld, dat feitelijk van de Duitse fiscus gestolen is,' zegt Eichel. 'Als dat geen ondersteuning van belastingontduiking en daarmee een crimineel vergrijp is, weet ik het ook niet meer.'
Inmiddels begint de hele gang van zaken op een criminele intrige te lijken waar de Duitse staat diep in zit. Het kopen van gestolen bewijsmateriaal op een geheime locatie in het buitenland om te voorkomen dat de verkoper gearresteerd wordt, is volgens de Duitse wet geen crimineel vergrijp. Het onttrekken van belastinggeld aan diezelfde Duitse staat blijkbaar wel. Duidelijk een geval van de Gewichtige Belangen van de Staat.
Duitse politici van diverse partijen eisen inmiddels van Zwitserland dat ze haar bankgeheim definitief afzweert.

Bron(nen):   Die Welt  Welingelichte Kringen