Afrika: het nieuwe Azië

Bij opkomende en snel groeiende economieën denken we al snel aan China en India, maar er is een ander economisch succesverhaal aan het ontstaan waar niemand naar omkijkt, namelijk in Afrika.
In 2007 en 2008 hadden Kenya, Oeganda, Tanzania en zelfs een door droogte geteisterd land als Ethiopië een groeicijfer dat zich prima kan meten met China en India. Afgelopen jaar, toen de wereld getroffen werd door de recessie, noteerde het continent als geheel een groeicijfer van 2 procent, net zoveel als de landen in het Midden-Oosten en aanzienlijk meer dan alle andere landen, met uitzondering van de Aziatische reuzen. Dit jaar is voorspeld dat de economische groei in Afrika zo'n 4,8 procent zal zijn. Dat is meer dan in Rusland, Brazilië of Mexico, landen die genomineerd zijn om een economische grootmacht te worden.
Per hoofd van de bevolking zijn Afrikanen al bijzonder veel rijker dan Indiërs.
Het interessante is dat deze groei niet komt door de verkoop van grondstoffen aan het buitenland, zoals dat bij Rusland en Brazilië het geval is, maar door de opleving van de binnenlandse markt. De Afrikaanse middenklasse is nog onvergelijkbaar met die in het Westen en in China. Maar een groeiend aantal mensen leeft in steden, niet meer van de landbouw, en kunnen zich telefoons, televisies, koelkasten etc. veroorloven. Langzamerhand ontstaat er dus iets dat we jaren geleden nog helemaal niet kende, het verschijnsel van de Afrikaanse Consument. Afrikanen worden consumenten, en dat wakkert de binnenlandse vraag naar goederen en diensten aan.
Veel innovatie en investeringen zijn nog altijd afkomstig uit het buitenland, en Afrika heeft de reputatie van een verzameling corrupte boevenstaten. Als we landen als Congo en Somalië even buiten beschouwing laten, hebben veel landen sinds enige jaren een ongekende politieke stabiliteit. Regeringen zijn zich meer op bestuurstaken gaan toeleggen en staan privatisering in de economie toe. Gastarbeiders uit het Westen keren terug en beginnen bedrijfjes. Het tijdperk van het 'vergeten continent' lijkt ten einde te komen.

Bron(nen):   Newsweek