Klimaat-coalitie staakt groene lobby

Drie grote ondernemingen (waaronder BP) hebben een belangrijke lobbyclub verlaten die in de Verenigde Staten grote inspanningen verrichtte inzake nieuwe klimaatwetgeving.
Dit zogenaamde 'Climate Action Partnership' was een coalitie van grote bedrijven die lobbywerk verrichtte in Washington. In de Amerikaanse hoofdstad is de verwachting dat het Congres toch geen wetten zal laten passeren die grote gevolgen hebben voor het gebruik van gangbare brandstoffen of die nieuwe groene verordeningen in het leven zullen roepen. De machtspositie van de Republikeinen is dermate groot dat aan dit front weinig zal veranderen.
Met de komst van president Obama in 2008 werd nog gedacht dat inzake groene politiek en gezondheidszorg grote veranderingen op komst waren. Inmiddels zijn die verwachtingen getemperd en ook pharmaceutische reuzen trekken hier hun conclusies uit: het (dure) lobbywerk kan wel even wachten. 

Bron(nen):   The Wall Street Journal