Gratis kinderopvang, werkt dat wel?

GroenLinks en D66 willen dat de kinderopvang gratis wordt. Behalve dat het nogal wat kost (5,4 miljard euro) is het ook nog maar de vraag of het nut heeft.

Gratis of veel goedkopere kinderopvang leidt er nauwelijks toe dat ouders meer gaan werken, bleek al uit een studie van het CBS. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die al bestaat, heeft meer effect op de arbeidsparticipatie.

De inkomensongelijkheid wordt er zelfs iets groter door, omdat vooral midden en hoge inkomens profiteren, de lage inkomens krijgen al het grootste deel van de kosten vergoed.

Ook het geboortecijfer gaat niet hard omhoog door de maatregel, hooguit een heel klein beetje, zegt sociaal demograaf Jan Latten tegen de NOS. “De invoering van gratis kinderopvang is door de beleidsmakers niet daar voor bedoeld, maar er wordt wel een financiële drempel weggenomen als het om kinderen krijgen gaat.”

Verder verhoogt gratis opvang de kwaliteit niet. Directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang Emmeline Bijlsma verwijst naar de Scandinavische landen. “Daar is de kwaliteit van kinderopvang niet hoger dan hier. De kinderopvang in Nederland behoort nu tot de top van Europa.”

Bron(nen):   NOS