Californie groter gevaar dan Griekenland

Jamie Dimon, voorzitter van JP Morgan Chase, maakte enige relativerende geluiden omtrent de schuldencrisis in Griekenland. Op een bijeenkomst van Wall Street-bankiers vroeg hij aandacht voor de problemen in Californie - in zijn ogen van veel groter belang.
Californie is (economisch gezien) de grootste Amerikaanse staat en torst een schuld mee om u tegen te zeggen: 20 miljard dollar
Gouverneur Schwarzenegger probeert intussen de eindjes aan elkaar te knopen: hij wil bezuinigen en hoopt tegelijk op extra bijdragen van de federale overheid.
De nood is zo hoog in de 'Golden State' dat een hoge Californische bestuurder eerder liet weten dat ambtenaren misschien wel met onbetaald verlof moeten. Want er is sprake van niets minder dan een 'cash crisis.' 
In, nogmaals, een economische reus waarbj vergeleken Grieknland een dwerg is.

Bron(nen):   The Sunday Telegraph