‘Tories ontkomen niet aan belastingverhoging’

Ook als de Conservatieven na de komende parlementsverkiezingen in Groot-Brittanië het stokje van Labour overnemen, zullen belastingverhogingen onvermijdelijk zijn om het Britse begrotingstekort onder controle te houden. Dat zegt Sir Alan Budd, de econoom die David Cameron in gedachten had om een van zijn belangrijkste adviesorganen te leiden, mocht Cameron na de verkiezingen premier worden. 
Cameron wil de begroting evenwichtiger maken door de overheid efficienter te laten werken. Dit klinkt mooi, maar volgens Budd is dat lang niet voldoende om de Engelse schatkist te redden. Dit alles schrijft de zondagskrant The Observer.
De Conservatieven hebben belastingverhogingen, zoals verhoging van de BTW, nooit uitgesloten. Cameron verzekerde zijn achterban altijd dat hij de overheid zal laten besparen zonder de lasten voor de burgers direct te verhogen. 'Het zal erg moeilijk worden om de tekorten terug te brengen zonder belastingverhogingen,' aldus de ervaren, invloedrijke economisch adviseur van de Britse Tories. 'Het lijkt me zelfs onmogelijk om alle besparingen slechts aan de publieke uitgavenkant te doen.'
Het beperken van de Britse uitgaven zal niet mogelijk zijn zonder dat dat invloed zal hebben op essentiële dienstverlening door de overheid. De keuze voor Cameron lijkt te zijn snijden in dienstverlening - politie, brandweer, zorg, vuilophaaldienst - of een verhoging van de belastingen. Met beide impopulair onder de Britten, die er twaalf jaar verzorgingsstaat onder Labour op hebben zitten.
Cameron's politieke compagnon George Osborne, zegt echter dat het hele uitgangspunt van de Conservatieven juist is dat er een structurele hervorming van de publieke dienstverlening nodig is om de productiviteit te verbeteren. We willen meer voor minder. 'Elke Conservatief probeert belastingverhoging uit te sluiten, maar wanneer je een het land bent met bijna het grootste begrotingstekort van de Westerse wereld, kan je niets beloven. We zullen het proberen te vermijden en zo snel mogelijk terug te keren naar een verantwoordelijk financieël beleid. Dat is iets dat dit land al twaalf jaar niet meer kent.'

Bron(nen):   The Observer