De VS, Europa en het financiële stelsel

Hoe staat het eigenlijk met de voorgenomen hervormingen van het financiële bestel? Het wereldwijde stelsel moest na de crisis drastisch hervormd worden, daarover bestaat nog altijd weinig verschil van mening. Maar zoals zo vaak kunnen de regeringen van de VS en Europa het niet goed eens worden over een eensgezind antwoord op de financiële crisis. Volgens veel analisten is het hoogst twijfelachtig of zo'n gezamelijke strategie er ooit nog zal komen. Mogelijk gaan alle landen weer op eigen houtje opereren, en zijn we wat betreft de inrichting van de wereldwijde economie weer terug bij af.
De Amerikaanse minister van Financiën, Timothy Geitner, gaf al aan dat hij het noodzakelijk acht dat de VS de leiding nemen in de hervormingen. Zo niet, dan wordt de regelgeving op de financiële markten een ineffectief zooitje. Het probleem is volgens Geitner Europa, dat heel andere maatregelen wil nemen en liever niet blind naar de pijpen van de VS danst. 'Het Amerikaanse financiële stelsel is sterk,' volgens Geitner, 'omdat de VS over grote multinationals beschikt die wereldwijd opereren.' Amerika zou de leiding moeten nemen om een gunstig klimaat voor zijn internationale bedrijven te scheppen, met duidelijke regels, zowel binnen de VS als daarbuiten.
Europa staat hier lijnrecht tegenover. Europese regelgevers willen juist een hardere lijn trekken tegen bepaalde activiteiten, zoals het verbieden van bepaalde Amerikaanse hedge funds zaken te doen op de Europese markt. Op andere gebieden waar de VS juist strengere regels wil, willen de Europeanen de teugels laten vieren.
Een gezamelijk optreden is van belang, anders zullen investeerders vanzelf de markten opzoeken waar de regels het minst streng zijn. In de VS zijn ze bang dat de maatregelen die daar met veel moeite doorgevoerd worden ,onmiddelijk teniet gedaan worden wanneer Europa niet dezelfde lijn trekt. Als de maatregelen geen gelijke tred nemen is de tijd zo weer rijp voor een nieuwe crisis. 

Bron(nen):   The Washington Post