Wat Wellink niet kan kan Obama wel

Nu er eindelijk is gewonnen heeft het Witte Huis weer moed en die zal zich allereerst tegen het inhalige Wall Street keren, denken The Business Insider, Bloomberg en andere Amerikaanse media. Het is niet goed te begrijpen dat het waar is, maar twee jaar nadat de banken de wereld hebben laten schudden, omdat hun inhaligheid leidde tot een chaos, is er nog vrijwel niets veranderd. Niet in de VS en niet in Europa.
De banken dachten dat ze voldoende democratische Congresleden hadden 'overgehaald' om hervorming in de weg te staan, maar nu Barack Obama weer de glans van een winnaar heeft is dat anders. En als er geen Democratische tegenstanders zijn voor de verregaande bankhervormingswet die nu ter tafel ligt, dan wordt het voor de Republikeinen ook onaangenaam om de banken te verdedigen: dan vereenzelvigt die partij zich met het grootkapitaal en dat is geen goed imago.  Na het Paasreces gaat de strijd echt beginnen. Dus dan zal het iedere dag nieuws zijn, zeker in de VS.
Het voorstel dat er ligt gaat veel verder dan wat in Europa tegen de banken wordt ondernomen. Er komen voorzieningen die er voor zorgen dat banken nooit te groot zijn om failliet te gaan, zodat ze ook nooit hoeven te worden gered. Daarnaast zullen de banken veel grotere reserves moeten gaan aanhouden. Als de wet wordt aangenomen, en de kans daarop is nu heel groot, zal het kapitalisme eerder in Nederland en in Europa heersen dan in de VS. Het soort ingrepen dat in de VS op de agenda staat zijn volgens Noud Wellink onmogelijk, maar dat snappen ze in de VS kennelijk niet.
Vooral op Bloomberg komen nu ook dagelijks bankiers aan het woord die uitleggen dat de wetgeving niet zal helpen, alleen krijgen ze in de VS vermoedelijk niet hun zin.

Bron(nen):   Businessinsider  Bloomberg  The New York Times