Heeft Afrika te weinig inwoners?

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe betrouwbaar de bewuste statistieken zijn, maar toen in december vorig jaar de miljardste Afrikaanse baby het levenslicht zag, was het voor sommigen onduidelijk of dat nu een moment van verdriet of juist van vreugde moest zijn.
De alsmaar toenemende Afrikaanse bevolking lijkt niet direct een gunstige ontwikkeling in een continent dat voortdurend te lijden heeft onder zuigelingen- en moedersterfte, oorlogen en armoede. 
Binnen veertig jaar kan de bevolking in Afrika verdubbelen. Hoe moeten al die mensen gevoed worden? Het in toom houden van de bevolkingsgroei is een van de Millenium Ontwikkelings Doelen. Als dat niet lukt, zal de rest ook vergeefse moeite blijken. 
Afrika's miljardste baby heeft grote kans nooit volwassen te worden, en zo wel heeft hij grote kans te sneuvelen in de komende oorlogen over de schaarse middelen op het continent. 
Er is echter ook een tegenargument. Elke nieuwe baby is een potentieële consument. Economische groei wordt tegenwoordig gedreven aan de vraagkant. De miljardste baby is onderdeel van de motor die welvaart moet gaan brengen. Dat zegt tenminste Mo Ibrahim, een Soedanese zakenman die tegenwoordig in Engeland woont. Afrika is onderbevolkt. Het continent bestaat uit twintig procent van de landmassa en heeft slechts dertien procent van de wereldbevolking. De groei van China en India is voor een groot deel te danken aan de dichtbevolkte centra daar.
Het idee van de Mo Ibrahim Foundation is dat de wereldwijde vraag naar grondstoffen tot een run op Afrika's natuurlijke voorraden zal leiden. Zorg voor goede bestuursvormen en dichtbevolkte centra en zelfs landen als Congo, Angola en Zuid-Soedaan kunnen hun potentie waar maken.  
Meer mensen en goede bestuursvormen dus. Het is geen oninteressant idee, maar volgens het artikel in The Guardian staat Mo hierin zo goed als alleen. 'Het punt wanneer een economie kan groeien is wanneer er meer economisch productieven zijn dan afhankelijke, improductieven mensen. Als er in Afrika maar baby's bijkomen zal dat punt nooit gehaald worden.

Bron(nen):   The Guardian