Diefstal loont

De Duitse fiscus heeft inmiddels veel plezier van de geheime Zwitserse bankgegevens die door diefstal waren verkregen en vervolgens door de (helende) overheid zijn aangekocht.
Eerder al berichtten we u over de grimmige sfeer tussen Duitsland en Zwitserland (zie 2de link), veroorzaakt door de vele zwarte euro's die rijke Duitsers veilig hadden weggeborgen in de Alpen. Dieptepunt: het moment waarop de vorige Duitse minister van Financiën, Steinbrück, opperde dat het leger wellicht tussenbeide moest komen...
Inmiddels blijkt de transactie met de gestolen diskette bijzonder waardevol. Duitsers gaan zichzelf namelijk aangeven uit angst dat ze dadelijk worden betrapt. Dat zou gaan om circa 13.000 Duitsers met een gezamenlijk (zwart) spaartegoed van ongeveer 1 miljard euro. Een groot deel van dit bedrag (460 miljoen) zou trouwens afkomstig zijn van 1 klant die in Hessen woont. 
Eerder al was iets soortgelijks voorgekomen toen een CD ROM met geheime spaarcenten van een Lichtensteinse bank in Duitse handen was gevallen, maar de hoeveelheid geld die nu te voorschijn komt, is ongekend. 
Heel even was er nog de discussie hoe onkies het is dat de staat gestolen spullen koopt, maar nu de opbrengsten zo florissant lijken, zal het debat over 'de manier waarop' vast niet nodeloos worden voortgezet.

Bron(nen):   Neue Zuercher Zeitung  Welingelichte Kringen