Wat trucks ons over de economie vertellen

Op Salon heet het 'the 18-Wheeler Recovery.' Er zijn allerlei manieren om naar economische ontwikkelingen te kijken maar dikwijls worden die beschouwingen gekleurd door iemands optimisme of pessimisme. 
Je kunt ook naar de statistiek kijken. Dankzij een betaalmethode van vrachtwagenchauffeurs die diesel tanken, is goed te zien wat de bewegingen zijn van vrachtwagens die onderweg zijn.
Een Amerikaanse hoogleraar in de economische wetenschappen, Ed Leamer, heeft zo een index ontwikkeld en kan op een kaart zien wat bij 7.000 Amerikaanse pompstations de tankbewegingen zijn. 
Uitgangspunt: een vrachtwagen onderweg betekent economische bedrijvigheid, want in die wagen liggen goederen die van A naar B worden gebracht, omdat de een ze verkocht aan de ander die erom verlegen zat. 
Fluctuaties in handel in goederen vormen een betrouwbare indicator voor 's lands welbevinden; gaat de economie down, dan is dat hier onmiddellijk te merken. En gaat het beter, dan gaan er weer meer vrachtwagens de weg op om spullen te verslepen. Veel meer dan ontwikkelingen in de dienstensector is het transport op de weg een betrouwbare indicator.
Ergo: kijk op de snelweg goed om u heen en u weet hoe de zaken er voor staan.

Bron(nen):   Slate