Economie: Onze politici hebben geen idee

De euro zakt maar verder weg en intussen zijn politieke leiders hier in de ban van 3 waanideeën.
Ten eerst is dat het shoot-the-messenger-syndroom. Speculanten, hedge funds en banken krijgen de schuld, omdat ze de euro zouden verzwakken. Sorry, zegt The Economist, maar die instellingen doen gewoon hun werk. En dat is je voordeel pakken als het langskomt. De reflex om hedge funds en private equity bedrijven aan banden te leggen is dan ook prematuur. Zeker, dergelijke instellingen speelden een rol in de bankencrisis, maar er is veel meer aan de hand dan alleen maar schade, opgelopen door speculatie.
Ook is het vertrouwen in de huidige shocktherapie veel te groot. Zelfs als Griekenland belooft zich te houden aan alle gemaakte afspraken is de toestand desparaat. Enorme schulden kunnen niet worden afgelost door nog grotere schulden aan te gaan. Geloof dus niet alles wat je afspreekt.
Grootste misverstand is de illusie dat als de schuldencrisis is afgewend, de problemen ook voorbij zijn. Europa moet structureel hervormen - en veel verder kijken dan enkel naar schulden en aflossingen.
Er dienen ingrijpende hervormingen plaats te vinden: veel meer competitie tussen de economieën, een grotere productiviteit en lagere arbeidskosten zijn dringend gewenst.
Europa moet gewoon eens wakker worden en niet denken dat ons mooie bestaan is gefnuikt door een enkele bankier en een handvol speculanten.

Bron(nen):   The Economist