Weidmann: eurocrisis is nog niet voorbij

De crisis in de eurozone is niet erg zichtbaar meer, maar is nog niet voorbij. Dat stelt de president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, in een zondag gepubliceerd interview met het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche.

,,De eurocrisis is nog lang niet voorbij'', stelt Weidmann. ,,Op de financiële markten is er minder van te merken dan een jaar geleden. Crisislanden hebben vooruitgang geboekt bij de afbouw van schulden en de verbetering van hun concurrentiepositie. Maar het kan nog jaren duren voordat de oorzaken van de crisis werkelijk uit de weg zijn geruimd.''

De Duitse centralebankpresident waarschuwt verder dat de huidige rust in de eurozone geen vrijbrief is voor een verdere verruiming van het monetaire beleid. ,,Het gevaar bestaat dat overheden en bedrijven wennen aan het goedkope geld. Dan wordt afgezien van structurele hervormingen, dat banken en bedrijven die niet levensvatbaar zijn overeind worden gehouden en dat er zeepbellen op markten ontstaan. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de rente op tijd wordt verhoogd als de inflatie toeneemt.''