Een op de vier belastingbetalers betaalt teveel

Een kwart van de belastingplichtigen betaalt meer dan nodig is. Dat komt hoofdzakelijk doordat fiscaal partners op grote schaal verzuimen inkomen uit vermogen en aftrek van hypotheekrente zo voordelig mogelijk te verdelen in hun gezamenlijke aangifte.

Dat zegt de Bond van Belastingbetalers in het FD. De Bond controleerde de aangifte van 40.000 mensen en kwam tot de conclusie dat 25 procent teveel betaalt.

Belastingplichtigen hebben vooral moeite met het optimaal verdelen van inkomen tussen fiscaal partners. Het gaat dan om vermogen in box 3, de hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten. Door het ingewikkelde systeem is de meest gunstige verdeling voor de belastingbetaler niet meer te beredeneren. De grootste besparingen zitten op deze posten.

Bron(nen):   FD