BP is misschien wel erger dan Lehman Brothers

Op het plaatje staat de deathspiral (zie hieronder voor een grotere versie) waarin BP volgens Business Insider zich bevindt/terecht kan komen. BP is een oliebedrijf, zoals we weten, maar uiteraard ook een financiële gigant. En als BP op de fles gaat, of in moeilijkheden raakt, kunnen allerlei financiele mechansimen ontstaan die veel verder reiken dan het oliebedrijf zelf. De eerste stappen in de richting naar de afgrond zijn gezet: de ooit gouden creditrating van BP is afgewaardeerd van AAA naar BBB-, waardoor de rentelasten omhoog zijn geschoten.
De mogelijke besmetting van het financiële systeem als gevolg van de BP-ramp kan uiteindelijk aantonen dat Lehman Bros en Bear Stearns niet veel meer waren dan eerste tekenen dat de derivatenmarkt een verwoestende werking kan hebben. Want wie weet hoeveel verplichtingen BP heeft die niet op de balans staan als gevolg van de derivaten?
Het plaatje (hieronder) laat de mogelijke gevolgen zien. De verliezen lopen op, vervolgens moeten bezittingen worden te gelden gemaakt om de rekeningen te betalen. Maar daardoor daalt ook de dekking voor alles wat niet op de balans staat. En dan kan ook voor een heleboel andere bedrijven, die dachten dat BP goed was voor zijn verplichtingen, een probleem ontstaat.
Voor uitleg: volg de link.

Bron(nen):   Econtwist  Business Insider  Truth in Gold