Chinese arbeider gaat meer verdienen. En dat is goed voor u

Het wonder van de Chinese economie is terug te voeren op goedkope arbeid. Een Chinese arbeider verdient een fractie van een arbeider in Europa en Amerika, en zo kon het gebeuren dat circa 130 miljoen Chinese migranten de afgelopen jaren naar de kuststreken trokken om daar hun werk te doen.

Maar het gemor onder arbeiders neemt toe en Chinezen worden steeds bewuster van het feit dat zij wereldwijd welvaart creeren dankzij hun lage lonen. De neiging om te gaan staken neemt toe en de Chinese overheid komt daarbij steeds minder tussenbeide. Die vindt het allang goed dat rijke bedrijven als Honda en Apple worden beschuldigd van uitbuiting van eenvoudige Chinezen.

Het ziet er daarom naar uit dat de huidige werkers in de fabrieken meer gaan verdienen en volgens The Economist hoeft niemand daar bang voor te zijn. Bepaalde producten zullen weliswaar duurder worden, maar er ontstaat in China ook een bevolkingslaag die zal gaan consumeren en dat kan de westerse economieen weer aanwakkeren.

Bovendien blijven er nog genoeg regio over (elders in China, India) waar nieuwe reservoirs aan arbeiders worden aangeboord die op hun beurt kunnen worden uitgebuit, en zo snijdt het mes aan twee kanten.

Vindt u dit zielig? The Economist niet, en het blad citeert daarbij een oude economische wijsheid: 'The misery of being exploited by capitalists is nothing compared to the misery of not being exploited at all.'

Bron(nen):   The Economist