Nu weten we waar het goede voorbeeld van Ierland toe zal leiden: ellende

Wat waren de Ieren trots. Eerst de snelst groeiende economie van Europa (trots), toen heeft de ergste crisis en schulden (niet zo trots), maar toen het snelste een zeer zwaar bezuinigingsprogramma gemaakt toen de rest van  Europa, zelfs Griekenland, daar zelfs nog niet over nadacht (héél trots)
Daarom kunnen we nu in Ierland zien hoe een superzwaar bezuinigingsprogramma uitwerkt: fataal. De lonen zijn verlaagd, ambtenaren ontslagen, uitkeringen scherp verlaagd, pensioenen bevroren en uitgesteld, kortom: Rutte en de EU zouden er hun vingers bij moeten aflikken.
Maar toch brengt het fantastische beleid Ierland opnieuw in de problemen. Zozeer zelfs dat de Ieren de Euro laten dalen. Hoe kan dat dan? Ze doen toch alles goed?
Het is simpel. Door al die kloeke maatregelen is de economie nog verder gekrompen. Dus zijn de uitkeringen wel omlaag, maar het zijn er nu wel veel méér. En het begrotingstekort is gedaald, maar de economie is nog harder gekrompen. Dus is

het tekort als percentage van het nationaal product zelfs licht gestegen. En dat geldt ook voor de verhouding staatsschuld/nationaal product.
We weten nu dus wat het Ierse voorbeeld oplevert: een slang die in zijn staart bijt.
En hoe het wel moet om de volgende crisis te voorkomen?
Tja

Op de illustratie de rente van de Europese zwakke landen. En zie: de rente loopt daar weer op, omdat het vertrouwen van beleggers dat het goed komt begrijpelijkerwijs aan het teruglopen is.

 

Bron(nen):   The Daily Telegraph  The Wall Street Journal