Wil je lage belastingen en een klote leven?

De manier waar we welvaart berekenen slaat nergens op. Het nationaal inkomen per hoofd wordt berekend door alles wat een land produceert in een jaar te delen door het aantal inwoners. Zo doen we het al anderhalve eeuw, maar het slaat op niets. The Economist bericht over een interessante benadering om te komen tot een zinvoller benadering. Economen van Stanford (zie voor hun paper link 2) stellen de volgende vraag: in welk land kan je het best worden geboren als je een grote kans wil hebben op een leuk leven? In hun berekeningen hechten ze waarde aan inkomen en materiële welvaart, maar ook aan de kans die je in een bepaald land hebt om aan die welvaart deel te hebben. Voorbeeld: in de VS heb je gemiddeld kans op een hoge welvaart, maar ieders persoonlijke kans is veel kleiner, er zijn weinig zeer rijken en heel veel zeer armen. En dan zijn er nog twee andere dingen die ze meerekenen. Moet je veel zwoegen voor je welvaart of heb je veel vrije tijd en vakantie? Ook dat ligt in het ene land anders dan in het andere. Een laatste element betreft de levensverwachting. Het nationaal inkomen in een bepaald land kan wel hoog zijn maar als je in dat land gemiddeld korter leeft doet dat toch afbreuk aan de welvaart. De onderzoekers komen tot een voorspelbare conclusie: als je zou mogen kiezen in wat voor soort land je geboren wordt, dan kan je het beste een Europees land kiezen, waar de welvaart eerlijk is verdeeld, de werkdruk relatief laag en de levensverwachting zeer hoog. En al die voordelen worden bereikt... ja inderdaad, vooral door hoge belastingen. Maar wie graag kort leeft, heel hard werkt en vermoedelijk voor een laag loon kan natuurlijk ook gaan wonen in een land met lagere belastingen. Daar is het voor zo iemand vast fijner.
Voor de goede orde: Stanford en The Economist vinden dit. Wij natuurlijk niet. Wij zijn modern en dus tegen belasting En voor wie dit socialistisch vindt, of erger, lees even het (PDF) document van Stanford. En leg dan graag uit wat daaraan niet klopt.

Bron(nen):   The Economist  Stanford    

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. vosarnoud@hotmail.com

    Als we wereldwijd de belastingen zouden afschaffen, waar zouden we dan de oorlogen van moeten betalen en hoe zouden we de frenscontrolles op illegale vluchtelingen willen financieren en hoe zouden we een controlleapparaat in standhouden waarmee we kunnen voorkomen dat werklozen zonder diploma een bedrijfje beginnen. Hoe zou je de economie draaiend willen houden als je haar niet voortdurend afroomt ?

Reacties niet toegestaan