Waarom Nederland volgens de PVV de EU uit moet: het rapport

De PVV heeft door het bureau Capital Economics laten uitzoeken wat het Nederland zou kosten/opbrengen als we de EU zouden verlaten. Dit is de officiële  samenvatting van het rapport.   BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN Capital Economics heeft in opdracht van de Partij voor de Vrijheid een onderzoek uitgevoerd naar en een rapport opgesteld over de waarschijnlijke economische gevolgen van het verlaten van de Europese Unie door Nederland, 'NExit'. Binnen de Europese Unie zal Nederland economische groeipercentages realiseren die niet alleen lager zijn dan die op elk continent van de wereld gewoon zijn, maar ook lager dan in de afgelopen decennia in eigen land gerealiseerd. Maar buiten de Europese Unie zou de Nederlandse overheid:  de kosten van het zakendoen in Nederland met minimaal € 20 miljard per jaar kunnen verlagen (in 2035), door regelgeving opnieuw te nationaliseren voor onderdelen die momenteel onder de bevoegdheid van de Brusselse instellingen vallen  de overheidsfinanciën kunnen verbeteren door niet meer mee te doen aan de bestedingsprogramma's van de Europese Unie, waardoor in 2035 in totaal € 240 miljard cumulatief wordt toegevoegd aan het bruto binnenlands product  de overheidsuitgaven met minimaal € 7,5 miljard per jaar kunnen verlagen (in 2035) door het immigratiebeleid te herzien, zodat dit zich veel meer richt op het toelaten van alleen die mensen die een economische bijdrage kunnen leveren  de uitvoer naar niet-Europese markten sneller kunnen doen groeien door relaties aan te gaan en te handelen met opkomende economieën die een hoge mate van groei laten zien, zonder gebonden te zijn aan een gemeenschappelijk handelsbeleid  cycli in de macro-economie efficiënter kunnen sturen door de vrijheid te hebben om een monetair en begrotingsbeleid vast te stellen, dat aansluit op de Nederlandse nationale omstandigheden en niet op die van de gehele eurozone. Een op Nederland gericht beleid kan bijdragen aan de aanpak van de huidige economische crisis en kan ertoe leiden dat dit de economie in 2035 € 309 miljard extra nationaal inkomen oplevert Aan het verlaten van de Europese Unie zijn economische kosten verbonden, met name met betrekking tot het vervangen van de gemeenschappelijke munt door een nationale munt. Deze kosten zijn echter bescheiden en beheersbaar. Bovendien is de angst dat de invoering van een nieuwe gulden zal leiden tot een structurele herwaardering van de Nederlandse munt ten opzichte van de euro (en andere valuta), naar onze mening, ongegrond. Wij hebben weinig aanwijzingen gevonden die erop duiden dat, na een aanvankelijke en tijdelijke volatiliteit, de nieuwe gulden noemenswaardig in waarde zal toe- of afnemen. Als zodanig vormt de NExit geen bedreiging voor de stabiliteit van het bankwezen, of voor de positie van de Nederlandse overheidsschuld of pensioenen. Over het algemeen wijzen de verschillende onderdelen van de analyse erop dat NExit op de lange termijn voordelen biedt voor de Nederlandse economie en, meer dan waarschijnlijk, op de korte termijn zal bijdragen aan het verlichten van de huidige Nederlandse economische kwalen. Voor een NExit waarvan wordt aangenomen dat deze op 1 januari 2015 wordt aangekondigd, zal een met Zwitserland vergelijkbare relatie tussen Nederland en de Europese Unie er voor zorgen dat het Nederlands bruto binnenlands product in 2035 tussen de 10 en 13 procent hoger ligt dan het geval zou zijn als Nederland lid zou blijven van het door Brussel geleide blok. (Zie hieronder). In die periode van 21 jaar zal het voordeel van NExit voor het Nederlands nationaal inkomen geaccumuleerd in totaal tussen de € 1.100 en € 1.500 miljard bedragen (in huidige prijzen). (Zie hieronder). Dit komt overeen met een bedrag tussen de € 7.100 en € 9.800 per huishouden per jaar. Maar zelfs als Nederland er niet in slaagt een status overeen te komen die vergelijkbaar is met die van Zwitserland, zou de economie buiten de unie beter af zijn dan erin. Hoewel een onderzoek van deze aard bepaalde foutmarges met zich meebrengt, hebben we onze andere belangrijke aannames onderworpen aan een stress-test en zijn we tot de slotsom gekomen dat onze algemene conclusies uitermate robuust zijn. Het verlaten van de unie brengt natuurlijk risico’s met zich mee en deze moeten worden erkend en aangepakt door iedereen die NExit overweegt. Maar er kleven ook aanzienlijke risico's aan het blijven in een unie met een fundamenteel gebrekkige munteenheid en er bestaat de dreiging dat betalingen aan perifere landen die gebukt gaan onder schulden uit de hand lopen. Uit onze analyse blijkt wat dit betreft dat Nederland beter af zou zijn wanneer het haar lot in eigen handen neemt, in plaats van bij 'de duivel die je kent' te blijven.

8 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. De Staatsburger

  Goed om te lezen dat steeds meer experts de Heer Wilders gelijk geven. Werd er eerst nog dom gelachen om zijn islam- en Europa-standpunten, nu moeten ze allemaal toegeven dat de geblondeerde oppositieleider het toch goed had gezien. Hopelijk mag ik nog meemaken dat Nederland weer politiek en economisch onafhankelijk wordt.

 2. jan bosscher

  Nu nog het creationisme.

 3. Jannie Ooms

  Ik ben niet zo Europees gezind, maar nu we eenmaal bij de club zitten, is uitstappen een doemscenario. We moeten proberen om de regels te veranderen in plaats van aan onze kuierlatten te trekken. Zie ook interessante link: http://nos.nl/artikel/606880-feiten-over-het-nexitonderzoek.html

 4. Dutchy

  Ben benieuwd of deze rapportage wel de toets der kritiek kan doorstaan, door wetenschappers en het CPB.

 5. ton

  Je moet toch echt het hele rapport lezen (164 pagina’s) voordat je een oordeel kunt geven. Bij eerste lezing valt wel op hoeveel aannames er zijn, bijvoorbeeld dat het voor de vestiging van buitenlandse bedrijven niet uitmaakt of Nederland nu wel of niet in de EU zit. Toevallig heeft Nederland nogal wat logistieke centra, als die voor hun doorvoer naar Duitsland opeens alles weer moeten in- en uitklaren zijn ze zo verdwenen. Er wordt voor zover ik dat nu heb gezien ook niet verwezen naar het feit dat Nederland de laatste 20 jaar voor de invoering van de Euro de Gulden al direct gekoppeld had aan de Deutsche Mark. We waren dus soeverein in naam maar niet in de praktijk, nu hebben we nog een beetje invloed in Frankfurt.Maar goed, eerst verder studeren voor een echt oordeel.

 6. Lio

  Kijk, daar hebben we ze weer; dat domme achterbakse pvv volk. Een engels bureau dat zogenaamd deze bullshit heeft uitgezocht. We kennen natuurlijk die maffe engelsen niet goed genoeg inmiddels! Ze zien Euro liever morgen verdwijnen terwijl ze zelf hun eigen zielige muntje in waarde hebben zien dalen van 1,70 euro naar 1,20 euro. Daarom moesten de gepensioneerde engelsen halsoverkop hun huizen in Spanje verkopen en voorgoed terugkeren naar engeland want hun pensioen was inmiddels in waarde gehalveerd. Stelletje sukkels. Ze manipuleren alles om hun gelijk maar te bewijzen. Hoe dom denken ze dat we zijn. Niet zo dom i.i.g. als die achterlijk pvvers.

 7. KRITIEKje

  BE- LACHE- LIJK!!
  Hoe denkt men dat te doen?
  Dfl > € (devaluatie 120%!!) … € > Dfl.. ???
  Eea heeft niets van doen met goede bedoelingen tov vd NLse burgers.
  Financieel gezien zitten de winnaars alweer in de hoek vd bancaire instellingen en grootgraaiers.
  De bedoeling van Wilders is MACHT, alleenrecht voor de PVV met als gevolg meer macht voor de monarchie.
  Onze ‘DEMOCRATIE’ vertoont sinds geruime tijd DICTATORIALE trekjes momenteel geleid door onder’CAPO’ dhr. Rutte.
  (zie: LEUGEN/BEDROG en AFLUISTERPRAKTIJKEN!)
  Extreem Rechts = DICTATUUR!
  WAKKER WORRRDEN!!!

Reacties niet toegestaan