Het staat (bijna) vast: de beurs gaat dit jaar vlammen

De beurs zal dit jaar behoorlijk stijgen. De Amerikaanse beurs, maar doorgaans volgt Europa dan wel.
En dat komt niet omdat het goed gaat met bedrijven, of om andere redenen die samenhangen met wat de beurs meet - de waarde van beursgenoteerde ondernemingen. Nee, dat komt omdat Barack Obama in zijn derde regeringsjaar zit.
Broyhill Asset Management heeft de koersen van Amerikaanse fondsen in de naoorlogse jaren gerangschikt op zittingsjaar van de president. En in de grafiek zie je het resultaat. De verklaring is dat presidenten in hun derde jaar dingen doen die iedereen het gevoel geven dat het met de economie de goede kant hij gaat. Ze moeten wel, want ze willen herkozen worden. Wie er iets meer van wil weten gaat naar link 1, wie er veel meer van wil weten naar link 2

440

Bron(nen):   Business Insider  View from the blue ridge