Opleving van korte duur? ‘Nederlandse economie stagneert’

Het herstel is nog maar nauwelijks begonnen of de eerste wolken verschijnen al weer aan de lucht. Volgens een prognose van economen valt de Nederlandse economie valt in het lopende eerste kwartaal stil na een groei van 0,7 procent in het vierde kwartaal van 2013. Dat is het gemiddelde oordeel van 21 economen die door persbureau Bloomberg werden gepolst.

De marktvorsers zijn wel wat optimistischer geworden over het tweede kwartaal, waarin een plusje van 0,2 procent wordt voorzien. Eerder werd hier gerekend op een groei van 0,1 procent. Dit jaar groeit de economie naar verwachting met 0,5 procent. Ook dat is 0,1 procentpunt hoger dan bij een eerdere prognose.

In 2015 volgt een groeispurt met een toename van het bruto binnenlands product van naar schatting 1,2 procent ten opzichte van dit jaar.