De echte reden van de Europese crisis: moeders kindjes

In de grafiek is te zien wat de echte reden is van de Europese crisis.
Op de ene as (hieronder staat hij groter) staat tot welke leeftijd jongens/mannen bij hun ouders/moeder blijven wonen.
Op de andere as staat de rente op schatkistpapier. En zoals we weten is de hoogte van die rente de kern van de euro-crisis: in Griekenland, Ierland en Portugal loopt die rente almaar hoger op.
En zie daar: er is een keurig verband. Dat kan toeval zijn - als toeval bestaat - maar het kan ook zijn dat mannen in landen waar je als jonge man geen geld kunt verdienen langer thuis blijven wonen.

Bron(nen):   Business Insider