Geheim rapport: speculanten zijn onschuldig aan eurocrisis

Het Financieele Dagblad heeft de hand weten te leggen op een geheim onderzoeksrapport van de Europese Commissie. En daar staan toch wel verassende conclusies in. Ondanks het feit dat politici als Angla Merkel en Nicalas Sarkozy graag de schuld van de crisis bij onverantwoordelijke speculaten op de kapitaal- en obligatiemarkten leggen, is er geen enkel bewijs van speculaties tegen zwakke eurolanden. Ook onze eigen Tweede Kamer vond in meerderheid dat de crisis in de eurozone mede het gevolg was van speculanten.
Speculanten zouden kredietderiviaten kopen die geld waard worden naar mate de kans groter wordt dat een land omvalt. Het Europees Parlement vond het onverantwoordelijk om te speculeren op de ondergang van een land, en wilde het verbieden. Er is nu geen enkel bewijs gevonden dat dit inderdaad op grote schaal gebeurde. Wetgeving op dit gebied lijkt dan ook symboolpolitiek te zijn, bedoeld om een denkbeeldige vijand te bestrijden. Het rapport was geheim omdat er volgens de Commissie vertrouwelijke gegevens in zouden staan. Die bleken er - na een beroep op de Europese wet Openbaarheid van Bestuur - niet te zijn. 
De onderzoekers constateren dat derivaten op staatsobligaties van de zwakke eurolanden veelal te laag geprijsd waren, waardoor institutionele beleggers relatief goedkoop de risico’s op hun portefeuilles konden afdekken. Dat is juist ‘voordelig’ geweest voor de financiering van de schulden van deze landen.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad