Is Borssele eigenlijk wèl veilig? (als er een klein vliegtuig op valt wel…)

1 Is Borssele vergelijkbaar met Fukushima?
De centrale in Borssele is een  drukwaterreactor, terwijl Fukushima zes kokendwaterreactors bevat. In een kokendwaterreactor verandert het water dat langs de splijtstofstaven stroomt vanzelf in stoom, die direct de stoomturbine aandrijft. In een drukwaterreactor zijn er twee gescheiden circuits. Het water dat langs de splijtstofstaven stroomt wordt heet, maar gaat (dankzij de hoge druk) niet koken. Vervolgens geeft het die warmte af aan ander water, in een ander circuit, dat de stoomturbine aandrijft.
2. Is Borssele dan veiliger?
Dat is niet te zeggen.
3. Wat zijn de gevaren die Borssele te duchten heeft?
Overstromingen, allereerst. Daarnaast is rekening gehouden met aardbevingen tot maximaal 5 op de schaal van Richter, met brand, terroristische aanslagen en met neerstortende vliegtuigen.
4. Zijn daarmee de risico’s afgedekt?
Nee, niet per se. Bij het berekenen van de veiligheid van centrales wordt voor honderden scenario’s de kans op problemen geschat, en worden de gevolgen van die problemen uitgewerkt. Zo’n risico-analyse lijkt exact. Zo is bij de bouw van Borssele de kans op neerstortende vliegtuigen ingeschat op eens in de 10 miljoen jaar. Die kans was gebaseerd op de ongevallenstatistiek in de luchtvaart. Vanwege de nabijheid van het vliegveld Midden-Zeeland werd de centrale vervolgens zo gebouwd dat hij bestand was tegen neerstortende sportvliegtuigjes van het type Cessna-210.
In 2001 bleek dat vliegtuigen ook expres kunnen neerstorten (Twin Towers), en dat die vliegtuigen soms veel groter zijn dan een Cessna-210. Toen werd gekeken naar de feitelijke vliegtuigbestendigheid van de reactor. Uit de berekeningen bleek dat de reactor bestand was tegen de inslag van middelgrote vliegtuigen ‘met een beperkte snelheid’. Niet tegen Boeings-747 dus. Voor grotere vliegtuigen wordt erop vertrouwd dat die nooit in hun geheel tegen de centrale zelf aan kunnen komen, omdat ze daarvoor te groot zijn.
5. En als het onwaarschijnlijke dan toch gebeurt gaat het dus mis?
Dat hoeft ook weer niet. Centralebouwers nemen ook ‘maatregelen ter beperking van de gevolgen van (buiten-)ontwerpongevallen’. Ofwel: ze proberen rekening te houden met de ongelukken die ze niet kennen.