FD: De zorgpremie gaat heel erg stijgen – honderden euro’s per jaar

Zorgverzekeraars zullen de komende jaren de premie voor de basisverzekering sterk verhogen, omdat de zorg duurder wordt, maar nog een heleboel extra vanwege de extra eisen die aan hun financiële buffers gesteld gaan worden. Het gaat zeker om honderden euro’s per verzekerde, verwacht de sector.

Dit jaar is de premie van de gemiddelde basispolis met zo’n 100 euro gestegen tot iets boven de 1200 euro. Daar komt dus eerst een paar honderd euro bij vanwege europese eisen.
De kapitaaleisen zullen verder stijgen als de plannen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid doorgaan om verzekeraars meer risico’s te laten lopen.

Schippers wil hen prikkelen scherper zorg in te kopen bij ziekenhuizen.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)