IMF roept Nederland op om meer te doen tegen klimaatverandering

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept Nederland op om zijn klimaatbeleid te versterken. Met het huidige Nederlandse beleid lukt het waarschijnlijk nog niet om aan de nationale klimaatdoelen te voldoen. Ook strookt de Nederlandse koers nu niet helemaal met de Europese klimaatambities die eurocommissaris Frans Timmermans in juli presenteerde. In een nieuw rapport over de Nederlandse economie noemt het IMF de klimaatagenda van Nederland ambitieus. Maar met al de genomen maatregelen gaat het waarschijnlijk niet lukken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 met respectievelijk 49 en 95 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De voorstellen van Timmermans, waarbij de uitstoot in 2030 al met 55 procent verlaagd moet zijn, botsen daarbij soms met het Nederlandse beleid. Om aan de Europese plannen, waaraan nog wordt gewerkt, te voldoen zou op diverse terreinen een koerswijziging nodig zijn. De organisatie uit Washington is niet de eerste die dit opmerkt. Hierop wees het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs ook al. Brussel wil bijvoorbeeld het gebruik van grote hoeveelheden groene waterstof verplicht stellen en dat paste volgens het planbureau nog niet goed bij het huidige Nederlandse beleid. De onderzoekers van het IMF opperen onder meer om toeslagen in te stellen voor de uitstoot van CO2 in de energiesector. Ook zou het belangrijk zijn om emissies in de landbouw harder aan te pakken. Wel vinden de deskundigen het belangrijk dat kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen oplopende kosten door de CO2-beprijzing. Het fonds geeft aan dat er extra overheidsinvesteringen en goed gecoördineerde planning en regelgeving nodig zijn om de energietransitie in Nederland in goede banen te leiden. Het geld dat het kabinet onlangs op Prinsjesdag vrijmaakte voor klimaatinvesteringen, beschouwen de kenners van het IMF als een stap in de goede richting. In het rapport komen de deskundigen ook nog met een reeks andere aanbevelingen voor het overheidsbeleid. Veel daarvan zijn al eerder door het IMF genoemd. Zo hamert het instituut er opnieuw op dat huiseigenaren nog te veel belastingvoordelen genieten. Het fonds is er net als De Nederlandsche Bank (DNB) al langer voorstander van om bijvoorbeeld woningbezit en de daaraan gekoppelde schulden fiscaal van box 1 naar box 3 te verhuizen. Huizenbezitters zouden dan net zo veel belasting gaan betalen over hun huis als ze betalen over hun spaargeld.