De ramp met de kerncentrale: alle feiten op een rij

De Economist heeft al zijin aandacht van de afgelopen weken aan de kernramp na de
Tsunami samengebracht  in onderstaande infografieken, plaatjes en verhalen.
Nu, na een maand, is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd, wat de stand van zaken is en wat er moet gebeuren.
In de afbeelding kun je de datum veranderen, om vanaf 11 maart, de dag van de ramp, de ontwikkeling te zien.
Of op het pijltje next drukken.

De ramp met de kerncentrale: alle feiten op een rij