Nederland verdient weinig aan grote hoeveelheid goederendoorvoer

Veel export uit Nederland levert amper iets op. Bijna de helft van alle goederen die ons land verlaten komt slechts kort daarvoor Nederland binnen en blijft in buitenlandse handen, ook wel doorvoer genoemd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verdient Nederland slechts 1,3 cent per euro omzet die met de doorvoer van goederen wordt behaald.

Het statistiekbureau stelt dat de verdiensten van doorvoer ook laag zijn in vergelijking met de kosten, zoals wegslijtage, vertraging voor ander verkeer of emissies van vervuilende stoffen. Zo schat het CBS de uitstoot van CO2 vanwege doorvoer op 2 procent van het totaal in Nederland, de uitstoot van fijnstof op 5 procent en de uitstoot van stikstof op 18 procent. Tegelijkertijd zijn de verdiensten met 5,3 miljard euro goed voor 0,7 procent van de economie.

De totale waarde van goederen die Nederland verlieten kwam vorig jaar uit op 843 miljard euro. Naast de 46 procent daarvan die uit doorvoer bestond, was er ook sprake van wederuitvoer. Daarbij komen producten wel in Nederlandse handen en worden ze vaak ook bewerkt. Wederuitvoer was goed voor 28 procent van de totale waarde en 16 procent van de totale verdiensten.

Het meeste verdiende Nederland dus aan de export van Nederlandse goederen. Die waren namelijk goed voor 80 procent van de verdiensten van het uitgaand goederentransport. De waarde van die goederen bedroeg evenwel slechts een kwart van de 843 miljard euro.

Wederuitvoer levert Nederland meer op dan de 1,3 cent per euro omzet uit het doorvoeren van goederen, namelijk 10 cent per euro. Bij de export van goederen van Nederlandse makelij is de verdienste 56 cent voor iedere euro aan uitvoer, berekende het CBS.