Jongeren verwend? “Waar jij op je 23ste een huis kon kopen, moet ik tot mijn 43ste wachten”

De prestatiedruk en kansenongelijkheid nemen toe onder jongeren. Ondertussen is er geen huis te vinden. En dan nog durven oudere generaties te zeggen dat jongeren verwend zijn.

Uit een rapport van het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) dat vandaag verscheen, blijkt dat jongeren meer prestatiedruk ervaren, eenzamer zijn en dat er meer kansenongelijkheid is. Ook hebben ze veel zorgen over hun financiën en over de toekomst van de aarde.

Voorzitter Maurice Knijnenburg (24) vertelt in de Volkskrant: "Wat we vooral zien is dat de kansenongelijkheid verder is toegenomen. Jongeren met chronische aandoeningen, een lagere sociaaleconomische status of niet-westerse migratieachtergrond worden steeds verder achtergesteld. Met de huizenmarkt is het belabberd gesteld. Waar andere generaties bijvoorbeeld als student 30 procent van hun inkomen uitgaven aan de huur, is dat nu minimaal 50 procent. Daardoor kan deze generatie minder sparen. Al die zaken zorgen dat de problemen op de lange termijn steeds groter worden: jongeren krijgen niet de zekerheid van een eigen woning of een vaste baan, en de kloof tussen arm en rijk groeit."

Studiebeurs
Ook is de afschaffing van het leenstelsel bijvoorbeeld niet direct een heel grote verbetering. "Er is slechts 1 miljard euro vrijgemaakt in de begroting voor de basisbeurs. Dat zou betekenen dat de maandelijkse studiefinanciering onder de basisbeurs van 2015 uitkomt, terwijl het leven veel duurder is geworden. Het leenstelsel wegstrepen lost niet alles op. Als er geen fundamenteel beter alternatief komt, verander je alleen de naam."

Sommige ouderen vinden dat jongeren van nu verwend zijn. "Dit krijg ik vaak te horen, vooral van mensen uit eerdere generaties. Maar eigenlijk is de vraag: vind jij dat ik verwend ben als ik, waar jij op je 23ste een huis kon kopen, tot mijn 43ste moet wachten tot ik voldoende financiële ruimte heb? Ik denk dat we de discussie moeten omdraaien. We zeggen overigens niet dat we het zwaarder hebben dan andere generaties, we zeggen alleen dat de jeugd het zwaar heeft."

Dat blijkt ook uit cijfers: Vorig jaar nam het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen toe met 15 procent en Unicef weet te melden dat 18 procent van de tieners psychische klachten ervaart. Dat is 5 procent meer dan het wereldwijde gemiddelde.