Valuta: Nu ook de dollar aan het infuus. Euro vecht voor zijn leven onder machteloze leiders

Nu liggen euro en dollar beiden onder vuur. Moody's, een van de kredietbeoordelaars die ook de euro in de greep heeft, kondigt aan de de status van de VS als schuldenaar mogelijk zal worden verlaagd. Daarmee is een extra ingrediënt toegevoegd aan de wereldwijde onrust over de schulden.
Dat wordt versterkt door het feit dat president Obama boos uit een bespreking met  zijn republikeinse tegenstanders is gelopen. Ze slagen er niet in overeenstemming te bereiken over verlaging van het Amerikaanse begrotingstekort.
In Europa wordt nu alle heil verwacht van een extra top van regeringsleiders, die moet doen waar de ministers van financiën telkens in falen: een besluit nemen over Griekenland, en daarmee over de toekomst van de euro. Overigens wordt die top pas bijeengeroepen als vaststaat dat er een besluit genomen kan worden. Diverse lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, staan huiverig tegenover een eurotop op korte termijn. Zij willen vooraf zekerheid over een geslaagde afloop. Niets fataler voor de munt dan het beeld van wit weggetrokken premiers die 's nachts ruziënd en besluiteloos uiteengaan.
Maar voortmodderen kan ook niet langer. (De vraag is of Jan Kees de Jager als dit allemaal fataal afloopt nog herinnerd wil worden aan de hoofdrol die hij claimde)
Het koor Cassandra's die menen dat het al te laat is voor de euro wordt sterker. Gisteren zei ook valata-speculant en deskundige George Soros dat de euro gedoemd is. Volgens hem kan Griekenland enige vorm van faillisement niet ontlopen en is het leiderschap van de EU te zwak en verdeeld om dan te voorkomen dat andere landen worden meegesleurd.

Over de dollar: De VS hebben nu nog de hoogste kredietstatus: AAA. Moody’s is de eerste van de drie grote kredietbeoordelingsbureau's, die de optie van een verlaging op tafel legt. Verlaging van de kredietstatus zal waarschijnlijk betekenen dat de Amerikaanse overheid meer rente zal moeten betalen voor nieuwe leningen.

Bron(nen):   Wall Street Journal  Financial Times  Voice of Russia